Via deze weg wil ik u laten weten dat ik ben gestart met de opleiding HVK (Hogere Veiligheidskundige).

De Hogere Veiligheidskundige adviseert het management en de OR/PVT met betrekking tot beleidsvoering over de veiligheid binnen de onderneming. Hierbij ligt het accent op de veiligheidskundige risico’s
die door de onderneming gegenereerd worden.

Met andere woorden, ook in toekomst willen we een bijdrage kunnen leveren aan een veilige werkomgeving.