Bedrijfstakken

Voor welke bedrijfstakken werken wij:

Wij richten ons op bedrijven die te maken hebben met gevaarlijke stoffen of het veiligheidsbeleid willen verbeteren. Onze specialiteit ligt op het gebied van transport- en productiebedrijven. Denk hierbij aan de volgende toepassingsgebieden:

 • Hogere Veiligheidskundige (HVK)
 • ADR/ADN/RID
 • PGS 15 en PGS 29
 • (Gevaarlijk) afval management
 • Interim Management

Hogere Veiligheidskundige (HVK)

De HVK (hogere veiligheidskundige) adviseert het management en de OR/PVT met betrekking tot beleidsvoering over de veiligheid binnen de onderneming. Hierbij ligt het accent op de veiligheidskundige risico’s die door de onderneming gegenereerd worden.

Het doel van de veiligheidskundige is het bijdragen aan het voorkomen van procesverstoringen in organisaties die risico’s kunnen opleveren voor medewerkers, klanten/bezoekers, de organisatie en de omgeving van de organisatie (milieu, derden, etc.).

  ADR/ADN/RID

  Weg (ADR):
  Uw chauffeur kan in aanraking komen met gevaarlijke stoffen; de lading/verpakking van gevaarlijke stoffen vergt specifieke regels; aan de vervoermiddelen worden speciale eisen gesteld.
  U als werkgever zult maatregelen moeten treffen zodat alles volgens de wettelijke regels verloopt voor tank-, bulk- als ook huiftransport. Swint Advies kan u begeleiden om uw goederen en werknemers veilig op weg te sturen.

  Water (ADN):
  Binnenvaartschepen vervoeren steeds vaker gevaarlijke stoffen. Voor het transport via binnenvaart en overzee door uw onderneming gelden algemene voorschriften conform ADN: een Europese overeenkomst voor het (internationale) vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. Een complexe materie aangezien er per land veelal aanvullende regels gehanteerd worden. Wij helpen u graag om niet in al deze regels te “verdrinken”.

  Spoor (RID):
  Elke modaliteit kent haar eigen regels; per spoor zijn er voorschriften over het gebruik en de constructie van de treinen en de keuring van de tankwagons alsmede de etikettering van de wagons. In de VSG (Regeling Vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen) staan alle (technische) voorschriften. Ook omwonenden die in de buurt van een dergelijk spoortraject wonen, worden beschermd om de risico’s zo laag mogelijk te houden. Het container- en tankcontainertransport is voor ons bekend terrein qua wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen.

  PGS 15 en PGS 29

  Er gelden veel en strenge regels omtrent de opslag van gevaarlijke goederen. Veilig en verantwoord opslaan van deze goederen voor zowel klant als werknemers is van evident belang.

  De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 beschrijft de richtlijnen voor de opslag van deze goederen. Voor u wellicht een wirwar aan regels; voor ons een specialisme.

  Van zowel reguliere goederen als gevaarlijke stoffen, hebben wij de benodigde vakkennis. Kennis waartoe de BRZO wet- en regelgeving behoort als ook Arbowetgeving en VBS (Veiligheid Beheer Systemen)systemen.

  De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 29 is de richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. Ook op dit gebied bieden wij een gedegen expertise en kunnen wij u begeleiden en ondersteunen.

  (Gevaarlijk) Afval Management:

  Houdt u zich bezig met het vervoeren, inzamelen, verhandelen en/of bemiddelen van afvalstoffen? Jaarlijks komen in Nederland miljoenen tonnen aan afval vrij. Een groot percentage wordt gerecycled. Of het nu groen afval (niet schadelijk voor het milieu) of oranje afval (schadelijk voor het milieu) betreft: wij hebben de vakkennis en inzicht in het omgaan met afvalstromen in huis en kunnen u daarmee van dienst zijn.

  Gaat u afval invoeren, uitvoeren of laten vervoeren door een ander EU-land? Alle procedures daaromtrent zijn verwoord in de EVOA. Ook op dit gebied kunnen wij u de juiste, professionele begeleiding en ondersteuning bieden met betrekking tot documentatie, EURAL-codes en alles wat hierbij van belang is.

  Door onze jarenlange ervaring in (gevaarlijk) afval management kunnen wij u op een breed vlak helpen om uw afvalstromen op een verantwoorde wijze te managen.

  Interim Management:

  U heeft tijdelijk ondersteuning nodig door bijvoorbeeld ziekte in uw (management) team? U heeft een project waarbij u enige extra ondersteuning en versterking nodig heeft? Of u wilt eens iemand met een frisse, objectieve blik naar uw bedrijf laten kijken?

  Ook daarvoor bent u bij Swint Advies aan het juiste adres: wij kunnen u en uw team ondersteunen en begeleiden op het gebied van:

  • Compliance
  • Change Management
  • Beleidsbepaling
  • Implementatie (interne) procedures
  • Verbeterprocessen

  Ons doel zal zijn u optimaal te begeleiden en uw wensen te vertalen naar maximale resultaten. Wij willen graag bijdragen in het verbeteren en ontwikkelen van uw onderneming.

  Contactgegevens:

  Swint Advies
  Kerkstraat 66
  9945 SH Wagenborgen

  Mobiel: 06-22904985
  KvK nummer: 69845654
  BTW-id: NL002153641B38
  Mail: info@swintadvies.nl

  Volg ons: